Obec Radošina
Školská 416 , Radošina
Dátum: 23.11.2017
Poznámka:
Obec Limbach
SNP 55, Limbach
Dátum: 23.11.2017
Poznámka:
Obec Plášťovce
Plášťovce 345
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Povina
Povina 155, Povina
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Kočín - Lančár
Kočín 4, Kočín - Lančár
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Pohorelá
Nová 392, Pohorelá
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Plavecké Podhradie
Plavecké Podhradie 34, Plavecké Podhradie
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Michalková
Michalková 7, Dobrá Niva
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Pitelová
Pitelová 79, Trnavá Hora
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Horné Mladonice
Horné Mladonice 40, Senohrad
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Oravské Veselé
Oravské Veselé 374
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Medovarce
Medovarce 59, Hontianske Nemce
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Matejovce nad Hornádom
Matejovce nad Hornádom 97
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Naháč
Naháč 84
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Merašice
Merašice 183
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Markuška
Markuška 18
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Lovinobaňa
SNP 356/1, Lovinobaňa
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Markušovce
Michalská 51, Markušovce
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Kysucký Lieskovec
Kysucký Lieskovec 29
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Krnča
Októbrova 500, Krnča
Dátum: 27.11.2017
Poznámka: