Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 19.08.2021
Poznámka:
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 24.08.2023
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 26.08.2021
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 28.09.2018
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 29.03.2018
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 010/13079/2018/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 21.11.2023
Poznámka:
DEVEX, spol.s.r.o.
Astrová 3214/2, Spišská Nová Ves
Dátum: 24.10.2018
Poznámka:
DEVEX, spol.s.r.o.
Astrová 3214/2, Spišská Nová Ves
Dátum: 17.10.2023
Poznámka:
DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
DISPEX, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava
Dátum: 22.08.2023
Poznámka:
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.01.2019
Poznámka:
DOMOVINA TATRY, s.r.o.
Štúrova 1502, Štrba
Dátum: 29.11.2022
Poznámka:
DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby
Štefánikova 44, Michalovce
Dátum: 04.07.2017
Poznámka:
Doprastav, a.s.
Drieňová 27, Bratislava
Dátum: 17.05.2019
Poznámka:
Doprastav, a.s.
Drieňová 27, Bratislava
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 018/25849/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 23.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 057/34500/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
DTEK TRADING SA
Rue de Lausanne 17, Ženeva
Dátum: 11.02.2020
Poznámka:
DTEK TRADING SA
Rue de Lausanne 17, Ženeva
Dátum: 19.12.2018
Poznámka:
Duchonka s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 20.08.2021
Poznámka: