ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 13.07.2021
Poznámka:
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 12.04.2017
Poznámka:
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.08.2023
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 04.05.2020
Poznámka:
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 31.03.2021
Poznámka:
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 22.10.2018
Poznámka:
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.09.2018
Poznámka:
Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov: ZOO Bratislava
Mlynská dolina 1A, Bratislava
Dátum: 05.02.2019
Poznámka:
ZETEMA - energo s. r. o.
Mlynské Nivy 54, Bratislava
Dátum: 07.11.2017
Poznámka:
ZETEMA - energo s. r. o.
Mlynské Nivy 54, Bratislava
Dátum: 28.09.2018
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 03.05.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 007/13593/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 007/33674/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 25.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 032/33070/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 13.10.2021
Poznámka:
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 06.09.2023
Poznámka:
Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
Dátum: 27.12.2017
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 02.03.2021
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 07.10.2019
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 006/45350/2024/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
YVEX, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 27.01.2020
Poznámka: