ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 19.03.2020
Poznámka:
ČOV VLČANY - NEDED, spol. s r.o.
Vlčany 944, Vlčany 1
Dátum: 07.10.2019
Poznámka:
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.08.2021
Poznámka:
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 15.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 019/31153/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
Dátum: 06.04.2017
Poznámka:
CS CAPITAL, s.r.o.
Tajov 252
Dátum: 06.08.2019
Poznámka:
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 13.08.2021
Poznámka:
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 30.08.2017
Poznámka:
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 14.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 025/32191/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 19.08.2021
Poznámka:
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 18.08.2023
Poznámka:
Danske Commodities A/S
Vaerkmestergade 3,3, Aarhus C
Dátum: 12.02.2020
Poznámka:
Danubian Biogas s.r.o.
Gorazdova 34, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.10.2022
Poznámka:
Danucem Slovensko a.s.
Rohožník
Dátum: 23.11.2021
Poznámka:
Danucem Slovensko a.s.
Rohožník
Dátum: 14.08.2023
Poznámka:
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.11.2017
Poznámka:
DEL - INVEST, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 17.12.2021
Poznámka:
DEL - INVEST, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 26.02.2019
Poznámka:
DEL - INVEST, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 18.02.2022
Poznámka:
DEL - INVEST, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 21.11.2022
Poznámka: