Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 25.04.2019
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 14.09.2021
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 03.09.2018
Poznámka:
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Štúrova 275/87, Svit
Dátum: 23.01.2023
Poznámka:
BYTTERM, a.s.
Saleziánska 4, Žilina
Dátum: 16.02.2021
Poznámka:
BYTTHERM, s.r.o.
Hollého 148/46, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 22.09.2022
Poznámka:
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 23.11.2021
Poznámka:
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 18.08.2023
Poznámka:
Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. "ČKS"
Malinovského 769, Čachtice
Dátum: 24.11.2021
Poznámka:
Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. "ČKS"
Malinovského 769, Čachtice
Dátum: 16.10.2018
Poznámka:
CALOR, s.r.o.
Športová 1, Komárno
Dátum: 29.06.2017
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 007/30193/2017/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
CAMASE, a.s.
Palisády 29/A, Bratislava
Dátum: 25.02.2019
Poznámka:
CAMASE, a.s.
Pražská 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 21.10.2022
Poznámka:
CAMASE, a.s.
Pražská 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 24.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2023/T-SD (PDF)
CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o.
Jašíkova 2, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 08.11.2018
Poznámka:
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.08.2021
Poznámka:
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 23.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 030/32259/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
CentroMet s.r.o.
Tolstého 28, Košice-Sever
Dátum: 24.09.2019
Poznámka: