BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 29.10.2018
Poznámka:
BIOPLYN BIEROVCE s. r. o.
Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 29.10.2018
Poznámka:
BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 25.10.2018
Poznámka:
BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 25.10.2018
Poznámka:
BioREn s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BK, a.s.
Dopravná 19, Piešťany
Dátum: 15.10.2018
Poznámka:
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 20.08.2021
Poznámka:
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 18.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 034/32423/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
BPC s.r.o.
Jahodná 3369/9, Poprad
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 19.08.2021
Poznámka:
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
BPS Hubice, s. r. o.
Trnavská cesta 1050, Leopoldov
Dátum: 09.12.2019
Poznámka:
BPS Juh, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
BPS Ladomirová, s. r. o.
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 21.05.2020
Poznámka:
BPS Ladomirová, s. r. o.
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 14.12.2018
Poznámka:
BPS Ladomirová, s. r. o.
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
BPS Ladomirová, s. r. o. v konkurze
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BPS Myjava, s. r. o.
časť Turá Lúka 195, Myjava
Dátum: 17.08.2023
Poznámka:
BPS Senec, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
BPS Sintava, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: