BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 10.12.2018
Poznámka:
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 23.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 026/32279/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 20.08.2021
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 13.03.2019
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 18.08.2023
Poznámka:
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 30.01.2019
Poznámka:
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 07.11.2017
Poznámka:
BES s.r.o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 26.11.2018
Poznámka:
BES s.r.o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 03.03.2022
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 26.08.2021
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 16.02.2018
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 007/8657/2018/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 15.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 017/31553/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
BioElectricity, s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 25.10.2018
Poznámka:
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 31.08.2021
Poznámka:
BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.
Štefánikova 3842, Bardejov
Dátum: 25.10.2017
Poznámka:
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.
Budovateľská 38, Prešov
Dátum: 26.02.2018
Poznámka:
Biofarma Oborín, s. r. o.
Vlčia Dolina 958, Dobšiná
Dátum: 04.11.2019
Poznámka:
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 18.01.2022
Poznámka:
BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec
Dátum: 16.02.2023
Poznámka: