MEDIC PARK, s.r.o.
Tačevská 43, Bardejov
Dátum: 16.03.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 004/8526/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
MEOPTIS, s.r.o.
Lachova 37, Bratislava
Dátum: 12.11.2018
Poznámka:
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 24.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 038/32942/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Mesto Bytča
Námestie SR 1, Bytča
Dátum: 06.10.2022
Poznámka:
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
Dátum: 15.02.2021
Poznámka:
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
Dátum: 07.10.2019
Poznámka:
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
Dátum: 16.10.2018
Poznámka:
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
Dátum: 07.06.2017
Poznámka:
Mesto Nováky
Námestie SNP 349/10, Nováky
Dátum: 09.03.2021
Poznámka:
Mesto Sliač
Letecká 1, Sliač
Dátum: 14.11.2017
Poznámka:
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185, Tvrdošín
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185, Tvrdošín
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátený názov: MTS a.s.
Palárikova 88, Čadca
Dátum: 21.10.2019
Poznámka:
Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátený názov: MTS a.s.
Palárikova 88, Čadca
Dátum: 25.10.2017
Poznámka:
Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátený názov: MTS a.s.
Palárikova 88, Čadca
Dátum: 11.08.2023
Poznámka:
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 20.05.2024
Poznámka:
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 18.10.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 023/33932/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 06.08.2019
Poznámka:
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
Školská 2, Šurany
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 001/28906/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.