KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice
Dátum: 02.02.2021
Poznámka:
KOOR, s.r.o.
Bajzova 1, Bratislava
Dátum: 26.11.2018
Poznámka:
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 11.10.2023
Poznámka:
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 09.07.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 012/20115/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 22.08.2023
Poznámka:
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 16.02.2018
Poznámka:
KOSIT a.s.
Rastislavova 98, Košice
Dátum: 25.10.2017
Poznámka:
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 02.08.2023
Poznámka:
KRASBYT, s.r.o.
Struhy 83, Krásno nad Kysucou
Dátum: 02.11.2017
Poznámka:
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 04.11.2021
Poznámka:
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 28.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 024/26986/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 19.09.2018
Poznámka:
KSP, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 28.09.2021
Poznámka:
KUBO spol. s r.o., Košice
Pri Hrušove 22, Košice - Ťahanovce
Dátum: 14.11.2017
Poznámka:
KUNKUR s. r. o.
Benediktiho 6, Bratislava
Dátum: 24.10.2018
Poznámka:
KVARTET, a.s.
Nitrianska cesta 503/60, Partizánske
Dátum: 22.03.2019
Poznámka:
L. Y., s.r.o.
Levočská 7, Prešov
Dátum: 25.10.2019
Poznámka:
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
Šulekova 2, Bratislava
Dátum: 16.06.2017
Poznámka: