KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 16.09.2021
Poznámka:
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 24.08.2023
Poznámka:
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 16.09.2021
Poznámka:
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 30.08.2023
Poznámka:
KMET Handlová, a.s.
ul. F. Nádaždyho 92/2, Handlová
Dátum: 25.11.2020
Poznámka:
KMET Handlová, a.s.
ul. F. Nádaždyho 92/2, Handlová
Dátum: 21.12.2022
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 28.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 023/27152/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 18.02.2019
Poznámka:
KMHT, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 17.12.2021
Poznámka:
KMHT, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 26.02.2019
Poznámka:
KMHT, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 21.11.2022
Poznámka:
KOLLDENT s.r.o.
Čapajevova 23, Prešov
Dátum: 28.11.2017
Poznámka:
KoM-SOLUTION GmbH
Leipziger Platz 3, Berlin
Dátum: 13.03.2019
Poznámka:
Komoditex s. r. o.
Stará Prievozská 2, Bratislava
Dátum: 28.09.2018
Poznámka:
Komoditex s. r. o.
Stará Prievozská 2, Bratislava
Dátum: 17.08.2017
Poznámka:
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 21.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 022/26272/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 12.11.2019
Poznámka:
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 18.02.2019
Poznámka:
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 24.08.2023
Poznámka:
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 03.01.2022
Poznámka: