IUSA 1, s.r.o.
Nevädzová 6, Bratislava
Dátum: 16.10.2018
Poznámka:
IUSA 1, s.r.o.
Nevädzová 6, Bratislava
Dátum: 08.06.2017
Poznámka:
IVORY Energy, a.s.
Kostelecká, Praha 9
Dátum: 14.12.2018
Poznámka:
IVORY Energy, a.s.
Kostelecká, Praha 9
Dátum: 30.10.2017
Poznámka:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
JAKOR s. r. o.
Pod Dolami 838, Vranov nad Topľou
Dátum: 31.10.2017
Poznámka:
JASPLASTIK-SK spol. s r.o.
Matúškovo č. 913, Matúškovo
Dátum: 18.02.2019
Poznámka:
JMB, s.r.o.
V.Žingora 11229/32B, Martin
Dátum: 13.07.2021
Poznámka:
JT - PARTNER, s.r.o.
Krivec 3132, Hriňová
Dátum: 05.10.2022
Poznámka:
JURIKY s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
JURIKY s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 30.11.2017
Poznámka:
JWM Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kolejowa 57, Katovice
Dátum: 08.03.2022
Poznámka:
K - ENERGY, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 17.08.2017
Poznámka:
KAISERWALD s. r. o.
Jánošíkova 15A, Žilina
Dátum: 17.12.2021
Poznámka:
Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
Dátum: 09.09.2020
Poznámka:
Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
Dátum: 26.06.2018
Poznámka:
Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
Dátum: 13.04.2018
Poznámka:
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 15.10.2018
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 002/37910/2019/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 13.09.2021
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 22.08.2023
Poznámka: