HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 03.06.2021
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
HEMMING, s. r. o.
Doležalova 15, Bratislava
Dátum: 18.08.2020
Poznámka:
Hlinická kanalizačná, s.r.o.
Strojárska 359, Hliník nad Hronom
Dátum: 27.10.2021
Poznámka:
HM PENTA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA DE CV, s.r.o
Drobného 27, Bratislava
Dátum: 02.10.2018
Poznámka:
HOLD s.r.o.
Kuzmányho 16, Banská Bystrica
Dátum: 07.10.2019
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 14.09.2021
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 05.09.2018
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 24.08.2023
Poznámka:
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.)
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 29.01.2019
Poznámka:
Hriňovská energetická, s.r.o.
Partizánska cesta 1465, Hriňová
Dátum: 30.01.2020
Poznámka:
Hriňovská energetická, s.r.o.
Partizánska cesta 1465, Hriňová
Dátum: 30.05.2023
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 14.09.2021
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 13.03.2019
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 16.01.2017
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 14.12.2018
Poznámka:
Hydro-Gen Horná Nitra a. s.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 22.08.2023
Poznámka:
HZ Energy Trading s. r. o.
Palárikova 76, Čadca
Dátum: 17.12.2021
Poznámka:
HZ Energy Trading s. r. o.
Palárikova 76, Čadca
Dátum: 27.10.2022
Poznámka: