GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 28.09.2021
Poznámka:
GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje z zemeljskim plinom
Cesta Ljubljanske brigade 11, p. p. 3706, Ľubľana
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
Ges, s.r.o.
Bratislavská 29, Trnava
Dátum: 17.08.2017
Poznámka:
GetWell a.s.
Hlavná 561, Kolíňany
Dátum: 18.12.2018
Poznámka:
GetWell a.s.
Hlavná 561, Kolíňany
Dátum: 05.06.2017
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 14.09.2021
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 08.02.2019
Poznámka:
GGE distribúcia, s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 23.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 035/32813/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
GIRATHERM, s. r. o.
Dukelská 75, Giraltovce
Dátum: 10.06.2019
Poznámka:
GoldenSUN Slovakia, s.r.o.
1. mája 1945/55, Liptovský Mikuláš
Dátum: 08.03.2022
Poznámka:
GPV Slovakia (Nova) s. r. o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 15.08.2023
Poznámka:
Grand Gastro s.r.o.
SNP 997/17, Galanta
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 014/10538/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Greenex s.r.o.
Revoluční 724/7, Praha 1
Dátum: 02.10.2018
Poznámka:
GSM Partner spol. s r.o.
Námestie Slobody 28, Humenné
Dátum: 22.03.2021
Poznámka:
GusTrade, s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
GW Development, s.r.o.
Hrušková 15132/15, Prešov
Dátum: 31.07.2023
Poznámka:
GW Development, s.r.o.
Hrušková 15132/15, Prešov
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
Hajná Lenka
Považská Teplá 346, Považská Bystrica
Dátum: 23.05.2017
Poznámka:
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.06.2021
Poznámka:
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 23.08.2023
Poznámka: