ENSTRA Power Generation a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
ENSTRA Power Generation a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 16.03.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 015/11042/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 21.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 021/32056/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Enviro Energy s.r.o.
Klenová 11, Bratislava
Dátum: 11.11.2022
Poznámka:
Enviro Energy s.r.o.
Klenová 11, Bratislava
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
ENVIROGAS - SK, s.r.o.
Šenkárovská 1497/48A, Žilina
Dátum: 06.09.2023
Poznámka:
ENWOX ENERGY Slovakia, s.r.o.
Hlavná 104, Košice
Dátum: 02.10.2018
Poznámka:
EP ENERGY TRADING, a.s.
Klimentská 1216/46, Praha 1
Dátum: 15.10.2018
Poznámka:
EP ENERGY TRADING, a.s.
Klimentská 1216/46, Praha 1
Dátum: 04.10.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 002/32687/2023/PR/SD odvolanie zamietnuté.
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 27.08.2021
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinická 14, Myjava
Dátum: 05.09.2018
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 28.09.2022
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 25.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 051/34501/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
EQUINOR ASA
Forusbeen 50, Stavanger
Dátum: 27.02.2019
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 22.10.2021
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 18.08.2023
Poznámka:
EUROCOM Investment, s.r.o.
136, Bešeňová
Dátum: 11.12.2018
Poznámka:
EUROCOM Investment, s.r.o.
136, Bešeňová
Dátum: 14.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 018/31600/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, Bratislava - mestská časť Staré mesto
Dátum: 31.08.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 015/24232/2021/PR/SD potvrdené rozhodnutie.