DUCHONKA s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 18.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 045/33018/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
DUNAJ PETROL TRADE TRANS a.s. Bratislava
29. augusta 5, Bratislava
Dátum: 02.10.2018
Poznámka:
Dušan Hudaček "HD"
Športová 1265/6, Spišská Belá
Dátum: 10.12.2018
Poznámka:
Dušan Hudaček "HD"
Športová 1265/6, Spišská Belá
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 18.11.2021
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 05.08.2022
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
E - RAN TZB, s. r. o.
Astrová 2/A, Bratislava
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
E - RAN TZB, s. r. o.
Astrová 2/A, Bratislava
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
E-Power Supply s.r.o.
Veľká okružná 59/A, Žilina
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 008/34831/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Eco Energy Point s.r.o.
Popradská 17/670, Stará Ľubovňa
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
Eco Energy s.r.o.
Stará Vajnorská 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
Eco Energy s.r.o.
Stará Vajnorská 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 08.06.2020
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 008/18747/2020/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 21.09.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 001/28239/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 24.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 054/34364/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Eko-Salmo Plus, s. r. o.
Rastislavova 98 , Košice - mestská časť Juh
Dátum: 11.08.2023
Poznámka:
ELBIOGAS s. r. o.
Gorazdova 34, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.10.2022
Poznámka:
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 24.08.2018
Poznámka:
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 20.04.2023
Poznámka: