AIK Energy Austria GmbH
Annagasse 8/12, Viedeň
Dátum: 21.11.2022
Poznámka:
AIK ENERGY ROMȂNIA S.R.L.
Bucureşti Sectorul 1, Şoseaua BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, Nr.19-21, CLǍDIREA BANEASA BUSINESS CENTER, TRONSON 2, Etaj 7, Bukurešť
Dátum: 21.11.2022
Poznámka:
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.08.2022
Poznámka:
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava
Dátum: 24.08.2021
Poznámka:
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.08.2023
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 30.11.2021
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 17.01.2017
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 18.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 029/32198/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 14.12.2018
Poznámka:
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 16.08.2018
Poznámka:
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 21.10.2022
Poznámka:
AMARANT HOLDING, s.r.o.
Jilemnického 18, Michalovce
Dátum: 17.08.2017
Poznámka:
Apollo Business Center III a.s.
Mlynské Nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 06.12.2021
Poznámka:
Apollo Business Center V a. s.
Mlynské Nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 06.12.2021
Poznámka:
AQUA - EKO, a. s.
Námestie sv. Martina 9, Holíč
Dátum: 07.11.2017
Poznámka:
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 19.03.2019
Poznámka:
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 08.06.2017
Poznámka: