Obec Demjata
Demjata 129, Tulčík
0430/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Detvianska Huta
, Detvianska Huta 102
0061/2013/V-RG
Dátum: 05.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Devičie
Devičie 13, Hontianske Nemce
0179/2013/V-RG
Dátum: 26.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Diakovce
Hlavná 1, Diakovce
0262/2013/V-RG
Dátum: 13.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Divina
, Divina 50
0189/2013/V-RG
Dátum: 31.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dlhé Pole
, Dlhé Pole 249
0479/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dobrá Niva
Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva
0558/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dobšiná
SNP 554, Dobšiná
0440/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dohňany
, Dohňany 68
0057/2013/V-RG
Dátum: 05.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dolná Strehová
Hlavná 52, Dolná Strehová
0370/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dolná Súča
, Dolná Súča 2
0027/2015/V-RG
Dátum: 18.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dolná Súča
, Dolná Súča 2
0151/2013/V-RG
Dátum: 17.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dolná Trnávka
, Dolná Trnávka 66
0118/2013/V-RG
Dátum: 25.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dolné Mladonice
Dolné Mladonice 3, Bzovík
0604/2013/V-RG
Dátum: 29.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dolné Mladonice
Dolné Mladonice 3, Bzovík
0002/2013/V-RG
Dátum: 11.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dolné Obdokovce
Obecný úrad 103, Pohranice
0006/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Dolné Obdokovce
Obecný úrad 103, Pohranice
0517/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dolné Vestenice
Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
0120/2015/V-RG
Dátum: 29.10.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dolné Vestenice
Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
0500/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dolné Zelenice
, Dolné Zelenice 107
0201/2013/V-RG
Dátum: 01.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom