Obec Bačkovík
Bačkovík 41, Bačkovík
0008/2016/V-RG
Dátum: 11.03.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bačkovík
Bačkovík 41, Bačkovík
0101/2015/V-RG
Dátum: 10.06.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bádice
Obchodná 137, Bádice
0129/2015/V-RG
Dátum: 04.11.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Báhoň
Ulica SNP 65, Báhoň
0209/2013/V-RG
Dátum: 01.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bajtava
Bajtava 86, Bajtava
0065/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Bajtava
Bajtava 86, Bajtava
0125/2013/V-RG
Dátum: 25.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Balog nad Ipľom
Hlavná 75, Balog nad Ipľom
0097/2015/V-RG
Dátum: 21.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Balog nad Ipľom
Hlavná 75, Balog nad Ipľom
0132/2013/V-RG
Dátum: 27.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Banské
, Banské 320
0363/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bartošova Lehôtka
Bartošova Lehôtka č. 80, Kremnica
0566/2013/V-RG
Dátum: 26.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Batizovce
Štúrova 29, Batizovce
0435/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bátovce
Bátovce 2, Bátovce
0608/2013/V-RG
Dátum: 04.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Beharovce
Beharovce 57, Beharovce
0016/2016/V-RG
Dátum: 02.06.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Beharovce
Beharovce 57, Beharovce
0309/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Beladice
Gaštanová 167, Beladice
0077/2013/V-RG
Dátum: 10.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Belina
Belina 194, Fiľakovo
0307/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Beloveža
, Hažlín
0073/2015/V-RG
Dátum: 31.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Beloveža
, Hažlín
0494/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Beluša
Farská 1045/6, Beluša
0188/2013/V-RG
Dátum: 31.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Benkovce
č. 22, Benkovce
0143/2015/V-RG
Dátum: 03.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou