Všeobecné informácie
Obec Vikartovce
, Vikartovce 159
Dátum: 28.12.2016
Poznámka:
Obec Vikartovce
, Vikartovce 159
Dátum: 15.06.2023
Poznámka:
Obec Vígľašská Huta-Kalinka
Vígľašská Huta-Kalinka 73, Slatinské Lazy
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0762/2017/V-PC (PDF)
Obec Vígľašská Huta-Kalinka
Vígľašská Huta-Kalinka 73, Slatinské Lazy
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0294/2021/V-PC (PDF)
Obec Vígľašská Huta-Kalinka
Vígľašská Huta-Kalinka 73, Slatinské Lazy
Dátum: 16.12.2016
Poznámka:
Obec Veľký Slivník
Veľký Slivník 82, Terňa
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0761/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľký Slivník
Veľký Slivník 82, Terňa
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0293/2021/V-PC (PDF)
Obec Veľký Slivník
Veľký Slivník 82, Terňa
Dátum: 12.12.2016
Poznámka:
Obec Veľký Slivník
Veľký Slivník 82, Terňa
Dátum: 20.04.2023
Poznámka:
Obec Veľký Slavkov
Kpt. Morávku 117, Veľký Slavkov
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0816/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľký Slavkov
Kpt. Morávku 117, Veľký Slavkov
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0291/2021/V-PC (PDF)
Obec Veľký Slavkov
Kpt. Morávku 117, Veľký Slavkov
Dátum: 15.12.2016
Poznámka:
Obec Veľký Slavkov
Kpt. Morávku 117, Veľký Slavkov
Dátum: 27.06.2023
Poznámka:
Obec Veľký Grob
, Veľký Grob 272
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0874/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľký Grob
, Veľký Grob 272
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0290/2021/V-PC (PDF)
Obec Veľký Grob
, Veľký Grob 272
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Veľký Grob
, Veľký Grob 272
Dátum: 06.07.2023
Poznámka:
Obec Veľký Folkmar
Veľký Folkmar 334, Veľký Folkmar
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0780/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľký Folkmar
Veľký Folkmar 334, Veľký Folkmar
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0517/2021/V-PC (PDF)
Obec Veľký Folkmar
Veľký Folkmar 334, Veľký Folkmar
Dátum: 14.12.2016
Poznámka: