Všeobecné informácie

Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno
Dátum: 30.10.2020
Poznámka:
Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno 1
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno 1
Dátum: 14.12.2016
Poznámka:
Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno
Dátum: 28.06.2023
Poznámka:
Mesto Bytča
Námestie SR 1, Bytča
Dátum: 18.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0894/2017/V-PC (PDF)
Mesto Bytča
Námestie SR 1, Bytča
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0106/2021/V-PC (PDF)
Mesto Bytča
Námestie SR 1, Bytča
Dátum: 22.12.2016
Poznámka:
Mesto Bytča
Námestie SR 1, Bytča
Dátum: 25.05.2023
Poznámka:
Mesto Detva
Tajovského 7, Detva
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0931/2017/V-PC (PDF)
Mesto Detva
Tajovského 7, Detva
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0029/2021/V-PC (PDF)
Mesto Detva
Tajovského 7, Detva
Dátum: 04.01.2017
Poznámka:
Mesto Detva
Tajovského 7, Detva
Dátum: 24.03.2023
Poznámka:
Mesto Hnúšťa
Francisciho 74, Hnúšťa
Dátum: 18.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0004/2019/V-PC (PDF)
Mesto Hnúšťa
Francisciho 74, Hnúšťa
Dátum: 15.04.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0111/2021/V-PC (PDF)
Mesto Hnúšťa
Francisciho 74, Hnúšťa
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Mesto Hriňová
Partizánska 1612, Hriňová
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0030/2021/V-PC (PDF)
Mesto Hriňová
Partizánska 1612, Hriňová
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Mesto Hriňová
Partizánska 1612, Hriňová
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0670/2017/V-PC (PDF)
Mesto Hriňová
Partizánska 1612, Hriňová
Dátum: 19.05.2023
Poznámka:
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
Dátum: 18.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0862/2017/V-PC (PDF)