Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, Snina
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0145/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0125/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0332/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0254/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
Dátum: 20.11.2023
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0129/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0144/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0184/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0413/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
LMT, a. s.
Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0268/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Roľnícke družstvo
Na Štepnici 354, Budča
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0112/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 13.11.2023
BREZNO ENERGIA, s. r. o.
Dr. Clementisa 1217/5 , Brezno
Dátum: 13.11.2023
SLOBYTERM spol. s r.o.
Levočská 20, Stará Ľubovňa
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0124/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
STING-ENERGO, s.r.o.
ul. 29. augusta 29, Banská Bystrica
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0111/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0336/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0357/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
EKOTERM, s.r.o.
Drobného 27 , Bratislava
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0198/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0104/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0347/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Energetická servisná, s. r. o.
Rusovská cesta 17, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0139/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Hriňovská energetická, s.r.o.
Partizánska cesta 1465, Hriňová
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0092/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0091/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Rimavská energetická s.r.o.
Železničná 990, Hnúšťa
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0179/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Stavebné bytové družstvo Lučenec
Št. Moyzesa 47, Lučenec
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0171/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0369/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)