Bytkomfort - Servis, s.r.o.
SNP 9 , Nové Zámky
Dátum: 25.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0154/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 25.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0155/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
ILFES, s.r.o.
Štúrova 753/68, Ilava
Dátum: 25.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
KOTOLŇA JUH s.r.o.
29. augusta 23/130, Kalná nad Hronom
Dátum: 25.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0079/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0422/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 25.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0018/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
TECHNOTUR s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 40/63A, Stará Turá
Dátum: 25.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0113/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0306/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0390/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
LC beta sk s. r. o.
Štúrova 2341/4 , Liptovský Mikuláš
Dátum: 24.10.2023
AREA Šamorín, s.r.o.
Bratislavská ulica 88, Šamorín
Dátum: 24.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0106/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BYSPRAV spol. s r.o.
Nová Doba 924/13, Galanta
Dátum: 24.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0097/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29, Vrútky
Dátum: 24.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0156/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0356/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
TERMOKOMPLEX, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
Dátum: 24.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0169/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
E.P.E., s.r.o.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 23.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0085/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0389/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 23.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0334/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 23.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 23.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 19.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0055/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 19.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0004/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 19.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0013/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
Veterná 23/D, Šamorín
Dátum: 19.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0099/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
Dátum: 19.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0222/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)