EnergoTerra, s.r.o.
Bezručova 15, Poprad
Dátum: 20.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0201/2021/T (PDF)
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 10.10.2017
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0195/2017/T [PDF]
TEPLO MODRA, s.r.o.
Šúrska 5, Modra
Dátum: 22.10.2018
Poznámka: Zmena variabilne zložky ceny a zmena fixnej zložky tepla
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
Dátum: 28.10.2019
Poznámka: mení rozhodnutie číslo 0236/2017/T
SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
Francisciho 818, Tisovec
Dátum: 15.10.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0154/2017/T [PDF]
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 14.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0120/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2021/T (PDF)
Stavebné bytové družstvo, družstvo
Sídlisko 342, Veľké Rovné
Dátum: 08.11.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0076/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská 11/A, Nové Zámky
Dátum: 09.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0307/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
OMEGA - REALITY, a.s.
Červenej armády 1, Martin
Dátum: 28.10.2016
Poznámka:
BIOMASA, združenie právnických osôb
Kysucký Lieskovec 743, Kysucký Lieskovec
Dátum: 20.10.2017
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny-zníženie cien
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 19.10.2018
Poznámka: Zmena fixnej zložky ceny oproti roku 2018
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce
Dátum: 24.10.2019
Poznámka: v znení rozhodnutí č. 0026/2017/T, 0022/2019/T
ILFES, s.r.o.
Štúrova 753/68, Ilava
Dátum: 22.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 162/2017/T
KOTOLŇA JUH s.r.o.
29. augusta 23/130, Kalná nad Hronom
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0220/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2021/T (PDF)
Teplico, s.r.o.
Kuzmányho 246/14, Turčianske Teplice
Dátum: 09.11.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0093/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
VODOTIKA, a.s.
Bosákova 7, Bratislava
Dátum: 04.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0193/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 28.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0280/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0086/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0034/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0045/2022/T (PDF)
TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.
Štúrova 37, Turzovka
Dátum: 23.10.2017
Poznámka: Zmena variabilnej zložky ceny-zvýšenie ceny paliva
VODOTIKA, a.s.
Bosákova 7, Bratislava
Dátum: 22.10.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny tepla oproti roku 2018
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 24.10.2019
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo 0038/2017/T, 0082/2019/T