Teplico, s.r.o.
Kuzmányho 246/14, Turčianske Teplice
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0002/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Obec Horná Ves
Horná Ves 17, Kremnica
Dátum: 11.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0318/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, Bardejov
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0173/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0414/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0292/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
Skladová 2, Trnava
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0262/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
KolByt, s.r.o.
Kostolné námestie 32, Kolárovo
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0297/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0398/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
KOSIT a.s.
Rastislavova 98, Košice
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0164/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Prvá teplárenská, a.s.
J. Čabelku 1469/1, Holíč
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0101/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
STEFE Rožňava, s.r.o.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0150/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
STEFE Trnava, s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0243/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0246/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0143/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0404/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0406/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0149/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
LEOPARD, s.r.o.
Nádražná 83, Leopoldov
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0259/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin
Dátum: 29.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0121/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 29.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0278/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 29.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0277/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 29.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0282/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 29.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0283/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)