KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 18.05.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0315/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
CONFINA s.r.o.
Bajkalská 22, Bratislava
Dátum: 17.05.2023
Energy Edge ZC s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 17.05.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0040/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 16.05.2023
INVESTEX GROUPS, a.s.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 27.04.2023
BYTTHERM, s.r.o.
Hollého 148/46, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 25.04.2023
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 25.04.2023
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 25.04.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0019/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.
A. Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom
Dátum: 17.04.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0316/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
LC beta sk s. r. o.
Štúrova 2341/4 , Liptovský Mikuláš
Dátum: 12.04.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0337/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22, Bratislava
Dátum: 04.04.2023
Stavebné bytové družstvo Lučenec
Št. Moyzesa 47, Lučenec
Dátum: 04.04.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0171/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, Košice
Dátum: 03.04.2023
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 30.03.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0250/2023/T (PDF)
CEMED, s.r.o.
Sídlisko I. 1009, Vranov nad Topľou
Dátum: 30.03.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0230/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Školská 19, Piešťany
Dátum: 30.03.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0166/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
Nemocničná 979/1, Partizánske
Dátum: 30.03.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0272/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 739/12, Banská Bystrica
Dátum: 30.03.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0308/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
EMKOBEL, a.s.
Rázusova 1846, Spišská Nová Ves
Dátum: 30.03.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0163/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
ENERGOBYT s.r.o. Humenné
Lipova 1, Humenné
Dátum: 30.03.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0251/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)