BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 04.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0059/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
VODOTIKA, a.s.
Bosákova 7, Bratislava
Dátum: 04.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0193/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 28.09.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0183/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
Bernolákova 11, Nová Baňa
Dátum: 28.09.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0210/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7, Púchov
Dátum: 28.09.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0352/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
LC beta sk s. r. o.
Štúrova 2341/4 , Liptovský Mikuláš
Dátum: 05.09.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0337/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0371/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, Bardejov
Dátum: 22.08.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0173/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 15.08.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0184/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
KOOR Východ, s.r.o.
Hroncova 5, Košice - mestská časť Sever
Dátum: 28.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0223/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
Dátum: 27.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0177/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátený názov: MTS a.s.
Palárikova 88, Čadca
Dátum: 27.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0273/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
CZT Ružomberok, s.r.o.
Bystrická cesta 1, Ružomberok
Dátum: 22.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0304/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bytová správa s.r.o.
Dolná 2, Banská Štiavnica
Dátum: 21.06.2023
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 21.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0202/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
KolByt, s.r.o.
Kostolné námestie 32, Kolárovo
Dátum: 21.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0297/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0303/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0209/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 20.06.2023
KOLLDENT s.r.o.
Čapajevova 23, Prešov
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0247/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Košická energetická spoločnosť, a.s.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0141/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)