MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0020/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0017/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0015/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0014/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0023/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
SLUŽBY MODRA, s. r. o.
Šúrska 5, Modra
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0063/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
YVEX, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0197/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko
Roľnícka 187, Bratislava
Dátum: 16.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0073/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Filbyt s.r.o.
1. mája 11, Fiľakovo
Dátum: 12.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0199/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
Bernolákova 11, Nová Baňa
Dátum: 12.10.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0418/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
SABYT, s.r.o.
ul. Mieru 8, Sabinov
Dátum: 12.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0116/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica
Zelená 1, Banská Bystrica
Dátum: 12.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0123/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 12.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0203/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 12.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0204/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 12.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0205/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 12.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0206/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 12.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0207/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 12.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0208/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
KOTOLŇA JUH s.r.o.
29. augusta 23/130, Kalná nad Hronom
Dátum: 09.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0079/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)