Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 27.12.2022
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 27.12.2022
Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátený názov: MTS a.s.
Palárikova 88, Čadca
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0410/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 22.12.2022
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 22.12.2022
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 22.12.2022
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 22.12.2022
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 22.12.2022
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 22.12.2022
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 22.12.2022
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 21.12.2022
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 21.12.2022
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0362/2023/T (PDF)
Službyt, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 473, Senica
Dátum: 21.12.2022
STEFE Trnava, s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 21.12.2022
Nový dom, s. r. o.
Námestie Matice slovenskej 4260/33, Dubnica nad Váhom
Dátum: 21.12.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
BYTTERM, a.s.
Saleziánska 4, Žilina
Dátum: 21.12.2022
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 21.12.2022