Bytová správa s.r.o.
Dolná 2, Banská Štiavnica
Dátum: 21.06.2023
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 21.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0202/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
KolByt, s.r.o.
Kostolné námestie 32, Kolárovo
Dátum: 21.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0297/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0303/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0209/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 20.06.2023
KOLLDENT s.r.o.
Čapajevova 23, Prešov
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0247/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Košická energetická spoločnosť, a.s.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0141/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
M. Corvína 1232/20, Veľký Meder
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0148/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0211/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0143/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0131/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Energetika Turzovka, s.r.o.
Stred 409, Turzovka
Dátum: 14.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0153/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
EUROCOM Investment, s.r.o.
136, Bešeňová
Dátum: 14.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0392/2023/T mení rozhodnutie číslo 0305/2023/T [PDF]
Zverejňované údaje (PDF)
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 14.06.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0330/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0397/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Tidly Energy, s.r.o.
Dolná 5, Banská Štiavnica
Dátum: 12.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0301/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o.
Námestie sv. Jakuba 1/1, Veľký Šariš
Dátum: 12.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0319/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 01.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0240/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 01.06.2023
E.P.E., s.r.o.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 01.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0085/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)