Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0209/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0400/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BDK kotolňa s.r.o.
Krížna 4083/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0093/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
E - RAN TZB, s. r. o.
Astrová 2/A, Bratislava
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0387/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0279/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0348/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MENERT - THERM, s.r.o.
Hlboká 3, Šaľa
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0317/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 14.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0159/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 14.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0194/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
CALOR, s.r.o.
Športová 1, Komárno
Dátum: 14.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0076/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 14.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0345/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Rezidencia Hont s.r.o.
Priemyselná 934/1, Krupina
Dátum: 14.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0035/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.
A. Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom
Dátum: 14.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0316/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0373/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
STING-ENERGO, s.r.o.
ul. 29. augusta 29, Banská Bystrica
Dátum: 13.12.2023
EMKOBEL, a.s.
Rázusova 1846, Spišská Nová Ves
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0163/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0365/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 13.12.2023
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0195/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0196/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0220/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0311/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0358/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0245/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Bratislavská 612/18, Žilina
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0120/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)