VeCom SK, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 14.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 14.11.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0049/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 09.11.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0052/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 08.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 07.11.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0048/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 07.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 27.09.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
A2 EXIM, spol. s r.o.
Trnavská cesta 1033 , Leopoldov
Dátum: 18.08.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0040/2024/P (PDF)
Distribúcia
Zverejňované údaje (PDF)
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 15.08.2023
Poznámka: PripojenieZverejňované údaje (PDF)
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 02.05.2023
Poznámka: PripojenieZverejňované údaje (PDF)
CHEMES distribúcia, s. r. o.
Chemlonská 1 , Humenné
Dátum: 21.03.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0041/2024/P (PDF)
Distribúcia
Zverejňované údaje (PDF)
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 08.03.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 23.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 21.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 21.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)