MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 27.03.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 06.03.2024
Poznámka: Distribúcia
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 07.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0006/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 07.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0002/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0046/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom