Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 02.05.2023
Poznámka: Pripojenie
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom