Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Príloha k rozhodnutiu číslo 0017/2023/P [pdf, nové okno]Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Oprava rozhodnutia číslo 0014/2023/PDodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka DPI
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 22.12.2022
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 20.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom