Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0067/2023/P (PDF)
Distribúcia
Zverejňované údaje (PDF)
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0043/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 29.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2023/P (PDF)
Distribúcia
Zverejňované údaje (PDF)
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: PripojenieZverejňované údaje (PDF)
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 22.11.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0053/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0044/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0047/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0054/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0050/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0045/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 15.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 15.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 15.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 14.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 14.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 14.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 14.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 14.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom