TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
Gen. M. R. Štefánika 3056, Trenčín
Dátum: 07.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0309/2023/E mení rozhodnutie číslo 0239/2023/E [PDF]
Distribúcia
MKM - servis, s.r.o.,
Dlhá 88, Žilina
Dátum: 07.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
BRZ INVEST s.r.o.
Hviezdoslavova 546/14, Pezinok
Dátum: 07.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
LEVEL ENERGY SLOVAKIA s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 07.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0280/2024/E mení rozhodnutie číslo 0144/2023/E [PDF]
Distribúcia
SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 07.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0279/2024/E mení rozhodnutie číslo 0243/2023/E [PDF]
Distribúcia
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 07.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0289/2024/E mení rozhodnutie číslo 0250/2023/E [PDF]
Distribúcia
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 07.02.2024
Poznámka: Distribúcia
DUCHONKA s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 06.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0272/2024/E mení rozhodnutie číslo 0200/2023/E [PDF]
Distribúcia
GPV Slovakia (Nova) s. r. o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 06.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0269/2024/E mení rozhodnutie číslo 0253/2023/E [PDF]
Distribúcia
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 06.02.2024
Poznámka: Distribúcia
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 06.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0275/2024/E mení rozhodnutie číslo 0222/2023/E [PDF]
Distribúcia
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 06.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0273/2024/E mení rozhodnutie číslo 0215/2023/E [PDF]
Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 06.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0271/2024/E mení rozhodnutie číslo 0133/2023/E [PDF]
Distribúcia
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 06.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0270/2024/E mení rozhodnutie číslo 0160/2023/E [PDF]
Distribúcia
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 06.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0274/2024/E mení rozhodnutie číslo 0210/2023/E [PDF]
Distribúcia
BRZ INVEST s.r.o.
Hviezdoslavova 546/14, Pezinok
Dátum: 02.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0266/2024/E mení rozhodnutie číslo 0256/2023/E [PDF]
Distribúcia
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 02.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0268/2024/E mení rozhodnutie číslo 0299/2023/E [PDF]
Distribúcia
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Vysoká 6786/43, Biely Kostol
Dátum: 01.02.2024
Poznámka: Distribúcia
Nová Merina, s. r. o.
Digital Park I, Einsteinova 21 , Bratislava - mestská časť Petržalka 
Dátum: 01.02.2024
Poznámka: Distribúcia
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 01.02.2024
Poznámka: Distribúcia