SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0243/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0279/2024/E [PDF]
Distribúcia
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0076/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0009/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0016/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0096/2024/E mení rozhodnutie číslo 0096/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0052/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0127/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0132/2024/E [PDF]
Distribúcia
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0216/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0228/2024/E [PDF]
Oprava rozhodnutia číslo 0216/2023/E
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0121/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0204/2024/E [PDF]
Distribúcia
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0167/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0205/2024/E [PDF]
Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0164/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0197/2024/E [PDF]
Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0165/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0184/2024/E [PDF]
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0126/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0208/2024/E [PDF]
Oprava rozhodnutia číslo 0126/2023/E
Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0125/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0214/2024/E [PDF]
Distribúcia
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0177/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0250/2024/E [PDF]
Distribúcia
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0187/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0251/2024/E [PDF]
Distribúcia