SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 12.02.2024
Poznámka: Distribúcia
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 12.02.2024
Poznámka: Distribúcia
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Hydro-Gen Horná Nitra a. s.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Distribúcia
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, Bratislava - mestská časť Staré mesto
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky