Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0016/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0096/2024/E mení rozhodnutie číslo 0096/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0052/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0127/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0132/2024/E [PDF]
Distribúcia
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0216/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0228/2024/E [PDF]
Oprava rozhodnutia číslo 0216/2023/E
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0121/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0204/2024/E [PDF]
Distribúcia
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0167/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0205/2024/E [PDF]
Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0164/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0197/2024/E [PDF]
Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0165/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0184/2024/E [PDF]
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0126/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0208/2024/E [PDF]
Oprava rozhodnutia číslo 0126/2023/E
Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0125/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0214/2024/E [PDF]
Distribúcia
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0177/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0250/2024/E [PDF]
Distribúcia
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0187/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0251/2024/E [PDF]
Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0119/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0243/2024/E [PDF]
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0184/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0161/2024/E [PDF]
Distribúcia
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0180/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0163/2024/E [PDF]
Distribúcia
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0176/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0133/2024/E [PDF]
Distribúcia