MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0213/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0194/2024/E [PDF]
Distribúcia
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0210/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0274/2024/E [PDF]
Distribúcia
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0123/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0217/2024/E [PDF]
Distribúcia
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0232/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0216/2024/E [PDF]
Distribúcia
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0242/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0199/2024/E [PDF]
Distribúcia
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0240/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0258/2024/E [PDF]
Distribúcia
TRAFO ENERGY s.r.o.
Ventúrska 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0237/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0183/2024/E [PDF]
Distribúcia
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0227/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0219/2024/E [PDF]
Distribúcia
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0050/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0215/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0273/2024/E [PDF]
Distribúcia
LEVEL ENERGY SLOVAKIA s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0144/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0280/2024/E [PDF]
Distribúcia
SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0243/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0279/2024/E [PDF]
Distribúcia
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Distribúcia
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
Gen. M. R. Štefánika 3056, Trenčín
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0239/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0309/2023/E [PDF]
Distribúcia
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0076/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0009/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0016/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0096/2024/E mení rozhodnutie číslo 0096/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom