U.S.Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U.S. Steel, Košice - Železiarne
Dátum: 21.12.2023
Poznámka: Distribúcia
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 21.12.2023
Poznámka: Distribúcia
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 21.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0235/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0234/2024/E [PDF]
Distribúcia
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 21.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0250/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0289/2024/E [PDF]
Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0259/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0197/2024/E [PDF]
Distribúcia
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0101/2024/E mení rozhodnutie číslo 0072/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0080/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0104/2024/E mení rozhodnutie číslo 0060/2024/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
SK Energy, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0028/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0233/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0201/2024/E [PDF]
Distribúcia
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0007/2023/E (PDF)
Dodávka DPI
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0120/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0203/2024/E [PDF]
Distribúcia
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0228/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0202/2024/E [PDF]
Distribúcia
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0236/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0210/2024/E [PDF]
Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0231/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0226/2024/E [PDF]
Distribúcia
TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53, Poprad
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0234/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0218/2024/E [PDF]
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0214/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0189/2024/E [PDF]
Distribúcia