Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.12.2023
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0064/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0111/2024/E mení rozhodnutie číslo 0105/2023/E [PDF]
Prenos
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0079/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0283/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0211/2024/E [PDF]
Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Distribúcia
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Distribúcia
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 27.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 27.12.2023
Poznámka: Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava pri Laborci
Dátum: 27.12.2023
Poznámka: Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 27.12.2023
Poznámka: Distribúcia
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 22.12.2023
Poznámka: Distribúcia
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 22.12.2023
Poznámka: Distribúcia
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 22.12.2023
Poznámka: Distribúcia
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 21.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0260/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0244/2024/E [PDF]
Distribúcia
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 21.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0266/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0220/2024/E [PDF]
Distribúcia