Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 05.01.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 04.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0298/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0197/2024/E [PDF]
Distribúcia
VSS Energy, s.r.o.
Drieňová 38 , Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 04.01.2024
Poznámka: Distribúcia
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 04.01.2024
Poznámka: Distribúcia
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 04.01.2024
Poznámka: Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 04.01.2024
Poznámka: Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 04.01.2024
Poznámka: Distribúcia
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 03.01.2024
Poznámka: Distribúcia
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 03.01.2024
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 02.01.2024
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 02.01.2024
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 02.01.2024
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 02.01.2024
Poznámka: Distribúcia
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 02.01.2024
Poznámka: Distribúcia
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 02.01.2024
Poznámka: Distribúcia
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 02.01.2024
Poznámka: Distribúcia
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 29.12.2023
Poznámka: Distribúcia
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 29.12.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.12.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.12.2023
Poznámka: