Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 20.09.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0090/2023/E mení rozhodnutie číslo (PDF)

Zverejňované údaje (PDF)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 18.09.2023
Hydro-Gen Horná Nitra a. s.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 28.02.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 03.02.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 31.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0092/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 13.01.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 11.01.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 10.01.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0096/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 30.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 30.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0115/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0114/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 30.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0129/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Pow-en a.s.
Prievozská 4B, Bratislava
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0128/2024/E (PDF)
Oprava rozhodnutia číslo 0063/2023/E
Dodávka zraniteľným odberateľom