EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, Bratislava - mestská časť Staré mesto
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0137/2024/E mení rozhodnutie číslo 0206/2023/E [PDF]
Distribúcia
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0138/2024/E mení rozhodnutie číslo 0226/2023/E [PDF]
Distribúcia
GGE distribúcia, s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0139/2024/E mení rozhodnutie číslo 0217/2023/E [PDF]
Distribúcia
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0140/2024/E mení rozhodnutie číslo 0224/2023/E [PDF]
Distribúcia
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0141/2024/E mení rozhodnutie číslo 0218/2023/E [PDF]
Distribúcia
KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0142/2024/E mení rozhodnutie číslo 0219/2023/E [PDF]
Distribúcia
LOJECT s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0143/2024/E mení rozhodnutie číslo 0130/2023/E [PDF]
Distribúcia
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0144/2024/E mení rozhodnutie číslo 0153/2023/E [PDF]
Distribúcia
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0146/2024/E mení rozhodnutie číslo 0156/2023/E [PDF]
Distribúcia
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0145/2024/E mení rozhodnutie číslo 0154/2023/E [PDF]
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0132/2024/E mení rozhodnutie číslo 0127/2023/E [PDF]
Distribúcia
Elektroenergetické Služby, s. r. o.
Tomášikova 50/C , Bratislava- Nové Mesto
Dátum: 16.01.2024
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 12.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0063/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 12.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0061/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 09.01.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 08.01.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 05.01.2024
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 05.01.2024
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 05.01.2024
Poznámka: Distribúcia
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 05.01.2024
Poznámka: Distribúcia