EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 08.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 08.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 08.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 08.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 08.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 08.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
TRAFO ENERGY s.r.o.
Ventúrska 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 08.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 08.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 07.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 07.11.2023
Poznámka: Dodávka DPI
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 07.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo bolo zmenené rozhodnutím číslo 0005/2023/E [PDF]
Dodávka DPI
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 07.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 31.10.2023
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 05.10.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo bolo zmenené rozhodnutím číslo 0090/2023/E [PDF]