Nová Merina, s. r. o.
Digital Park I, Einsteinova 21 , Bratislava - mestská časť Petržalka 
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0060/2024/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0104/2024/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53, Poprad
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 20.11.2023
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 15.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0107/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0200/2024/E [PDF]
Distribúcia
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 15.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0106/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0200/2024/E [PDF]
Distribúcia
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 15.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 15.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
SK Energy, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 15.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 15.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
OC PREŠOV, s.r.o.
Gorkého 205/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 15.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovena, a.s.
Kysucká cesta 3, Žilina
Dátum: 15.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.11.2023
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom