Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0092/2024/E mení rozhodnutie číslo 0012/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 15.12.2023
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 14.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 14.12.2023
Poznámka: Distribúcia
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Distribúcia
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Distribúcia
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 30.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.11.2023
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 30.11.2023
Poznámka:
ENERGETIKA - JUMI, s.r.o.
Starozagorská 39, Košice
Dátum: 29.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.11.2023
Poznámka: Príloha k rozhodnutiu číslo 0085/2024/E [pdf, nové okno]Dodávka zraniteľným odberateľom
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Pow-en a.s.
Prievozská 4B, Bratislava
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0077/2024/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0267/2024/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom