HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 12.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 08.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 26.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0210/2024/E mení rozhodnutie číslo 0236/2023/E [PDF]
Distribúcia
GGE distribúcia, s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0190/2024/E mení rozhodnutie číslo 0251/2023/E [PDF]
Distribúcia
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0181/2024/E mení rozhodnutie číslo 0238/2023/E [PDF]
Distribúcia
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0300/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0200/2024/E [PDF]
Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 12.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0063/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 12.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0061/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 09.01.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 08.01.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 05.01.2024
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 05.01.2024
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 05.01.2024
Poznámka: Distribúcia
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 05.01.2024
Poznámka: Distribúcia
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 05.01.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 04.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0298/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0197/2024/E [PDF]
Distribúcia
VSS Energy, s.r.o.
Drieňová 38 , Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 04.01.2024
Poznámka: Distribúcia
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 04.01.2024
Poznámka: Distribúcia
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 04.01.2024
Poznámka: Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 04.01.2024
Poznámka: Distribúcia