Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0269/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0343/2017/E (PDF)
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Energy Europe, SE
Kopčianska 10, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0306/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0334/2017/E (PDF)
Distribúcia
ENERGETIKA - JUMI, s.r.o.
Starozagorská 39, Košice
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0341/2017/E (PDF)
Distribúcia
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, Holíč
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0369/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, Holíč
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0326/2017/E (PDF)
Distribúcia
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0004/2017/E-ZR (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0287/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Duslo Energy, s.r.o.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0289/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Duchonka s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0327/2017/E (PDF)
Distribúcia
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0242/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0328/2017/E (PDF)
Distribúcia
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0226/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0267/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0232/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0353/2017/E (PDF)
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0338/2017/E (PDF)
Distribúcia
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0214/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom