COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0013/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 01.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0080/2022/E (PDF)
Dodávka DPI
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 01.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0037/2018/E-ZR (PDF)
Dodávka DPI
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 01.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0243/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0184/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0069/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 01.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0200/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 01.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0205/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 01.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0210/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 01.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0235/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0079/2022/E (PDF)
Dodávka DPI
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0058/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0096/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0228/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
VEGUM a. s.
Gumárenská 337, Dolné Vestenice
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0168/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0059/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53, Poprad
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0054/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0011/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0019/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0160/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MEOPTIS, s.r.o.
Lachova 37, Bratislava
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0185/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
LevEnerg, s.r.o.
Sv. Michala 4, Levice
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0231/2017/E ruší rozhodnutie číslo 0137/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0244/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0236/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom