MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 13.10.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 13.10.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 13.10.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 13.10.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 19.10.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 19.10.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.10.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 20.10.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 20.10.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 21.10.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.10.2016
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 24.10.2016
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 02.11.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 04.11.2016
Poznámka: Prenos
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 25.11.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2017/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0195/2017/E [PDF]
Distribúcia
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 25.11.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2017/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0196/2017/E [PDF]
Distribúcia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 25.11.2016
Poznámka: v znení rozhodnutia číslo 0164/2017/E [PDF]
Distribúcia
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 28.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0272/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 28.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0275/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 29.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0236/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom