ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 10.02.2021
Poznámka: Distribúcia
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 13.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0280/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 07.01.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0222/2018/E [PDF]
Distribúcia
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 29.01.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0222/2018/E [PDF]
Distribúcia
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 04.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0280/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 07.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0222/2018/E (PDF)
Distribúcia
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0280/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0280/2017/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0230/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0078/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0093/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 08.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0230/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0078/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0093/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 15.01.2018
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0258/2019/E [PDF], 0268/2020/E [PDF]
Distribúcia
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0280/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0347/2017/E (PDF)
Distribúcia
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Distribúcia
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 04.01.2024
Poznámka: Distribúcia
ZVS holding, a.s.
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 13.02.2024
Poznámka: Distribúcia
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 13.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 05.11.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0005/2018/E v znení rozhodnutia č. 0014/2019/E v znení rozhodnutia č. 0060/2020/E.
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 27.11.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0005/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom