MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 13.10.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 07.11.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0002/2019/E [PDF], 0296/2019/E [PDF], 0003/2020/E [PDF]
Prenos
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 03.10.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0002/2018/E [PDF]

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 23.07.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0012/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 31.08.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0012/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0012/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.10.2022
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 13.10.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.11.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0001/2019/E [PDF], 0075/2020/E [PDF]

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 10.10.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0001/2018/E [PDF]
Prenos
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 07.10.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0434/2017/E [PDF]
Pripojovacie poplatky
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0005/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0092/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.10.2022
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 13.10.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 16.11.2017
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 29.10.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0012/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.10.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0001/2018/E [PDF]
Prenos