SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0168/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0277/2024/E [PDF]
Distribúcia
TOMPERA, s.r.o.
Za dolným mlynom 85/51, Košice
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0150/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0172/2024/E [PDF]
Distribúcia
TOMPERA, s.r.o.
Za dolným mlynom 85/51, Košice
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0182/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0173/2024/E [PDF]
Distribúcia
TRANSFER ENERGY, s.r.o.
Lermontovova 911/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0186/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0284/2024/E [PDF]
Distribúcia
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0092/2024/E mení rozhodnutie číslo 0012/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 15.12.2023
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 14.12.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 14.12.2023
Poznámka: Distribúcia
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: Distribúcia
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Distribúcia
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Distribúcia
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Distribúcia
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 04.12.2023
Poznámka: Distribúcia
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 30.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.11.2023
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 30.11.2023
Poznámka: